Årsmöte 2018

Yrkesföreningens Årsmöte äger rum på Flämslätts stiftsgård kl 8.30 den 19 Januari 2018.

Var med och påverka hur vi ska arbeta i Yrkesföreningen.

Motioner skickar medlemmar och stödmedlemmar in till oss på svkypedagog@gmail.com. Motionsstoppet är den 19 December 2017. Endast medlemmar har rösträtt.

Nominera personer, eller fråga om aktuella nomineringsplatser, via Martina Nord, sammankallande i Valberedningen.

Aktuella årsmöteshandlingar
Kallelse
Verksamhetsberättelse 2017
Propositioner (inklusive bilaga)
Verksamhetsplan och budget 2018

Vi hälsar alla medlemmar, stödmedlemmar och övriga anmälda till Kongressen välkomna till vårt årsmöte på härliga Flämslätt. Vi ses!

/Styrelsen, Församlingspedagog i Svenska kyrkan.