Årsmöte 2020

Välkomna till vårt årsmöte 2020

Plats
Vårt årsmöte äger rum på Elite stadshotell i Växjö.

Tid och datum
Vi startar vårt möte kl 16.00 den 30 Januari 2020.

Motioner
Motioner skickar medlemmar och stödmedlemmar in till styrelsen. Rösträtt har endast medlemmar. Motionsstoppet är den 30 December 2019.

Valberedning
Nomineringar av personer som sitter i styrelsen, valberedningen eller som revisor skickas in till Valberedningen.

Material att läsa inför årsmötet 2020
Årsmöteskallelse 2020

Årsmöteshandlingar ny version komplett


Verksamhetsberättelse 2019 – ver 2.0

Valberedningens förslag till årsmötet 2020

Frågor om årsmötet?
Hör av dig till styrelsen via hemsidan om du har fler frågor om mötet.

Vi ses!

/Styrelsen