Kongress 2020

Välkommen till Kongressen 2020!

Kongressen kommer vara i Växjö och startar den 30 Januari och avslutas den 31 Januari 2020

Vi återkommer om rum.

Deltagaravgiften är …. kronor inkl ….

Huvudföreläsarna är Jonas Eek och Erica Byström. Vuxenpedagogik kommer att vara huvudämnet.

Seminarier, programpunkter & tider läser du mer om i foldern: Kongressen 2020

Här kan du direkt boka in dig på Kongressen 2020. Anmälan senast den …. 2019.

Valberedningen vill ha förslag på bra namn till Kongressen 2020.

/Styrelsen