Kongress 2020

Välkommen till Kongressen 2020!

Kongressen kommer vara i Växjö och startar den 30 Januari och avslutas den 31 Januari 2020

Vi återkommer om rum.

Deltagaravgiften är …. kronor inkl ….

Huvudföreläsarna är …. och ….

Seminarier, programpunkter & tider läser du mer om i foldern: Kongressen 2020

Här kan du direkt boka in dig på Kongressen 2020. Anmälan senast den …. 2019.

Valberedningen vill ha förslag på bra namn till Kongressen 2020.

/Styrelsen