Ordförande har ordet

Hej!

Jag som skriver det här medlemsbrevet heter Karin Bergenheim och kommer under resten av mandatperioden, dvs fram till vårt årsmöte 2018-01-19 att vara tf ordförande. Jag jobbar i Älvsborgs församling i Göteborg och har min huvudsakliga inriktning mot konfirmand och unga ledare. Men jag brinner också för församlingspedagogik som något som berör var och en i våra församlingar, ideella, förtroendevalda och anställda och allt vad vi gör. Därmed bärs jag också av en tilltro till att det vi som församlingspedagoger gör i vårt dagliga jobb är superviktigt för vår kyrka.

Yrkesföreningens styrelse har nu i höst försökt ta ett nytt samlat grepp om vår verksamhet. Vi har i dagarna fräschat upp vår hemsida och vi försöker vara tydliga på vår Facebooksida. Vi är bara några dagar från att ha programmet för kongressen på Flämslätt 18-19 januari klart så Du kan anmäla dig dit och få ett härligt tillfälle att både få fortbildning och viktiga samtal med kollegor. Under kongressen kommer vi också att ha vårt årsmöte – glöm inte att se till att DU är medlem redan i år och uppmärkasamma gärna kollegorna i din närhet på att vi finns och försöker vara en resurs för församlingspedagogerna. Vi är bara starka om vi är många! Både förnyade och helt nya medlemskap löser man ju genom vår hemsida. http://forsamlingspedagog.se/ Vill du berätta mer om oss får du gärna sprida vår folder. Vi kommer också under hösten att hålla nära kontakt med både Vision och KyrkA för att tillsammans med dem kunna vara en god röst för vår yrkeskår.

Nu står vi alla inför en höstterminsstart. I alla fall jag kastas mellan en glädje och förväntan inför ett spännande arbetsår samtidigt som jag å andra sidan gärna haft några ytterligare sommarveckor. Det som inspirerar mig år efter år att ta nya tag och få energi att ta tag i också de mer tradiga arbetsuppgifterna är självklart mötet med andra pedagoger som jag kan dela mina frågor med. Möteplatser är viktiga både i det stora sammanhanget som kongressen i vår och i det lilla sammanhanget; pastoratet, kontraktet eller vilken storhet som passar oss bäst. Som ett komplement till fysiska möten kan vi alla bidra med inlägg på vår Facebooksida.

Som styrelse är vi beroende av inputs från våra medlemmar. Hör gärna av dig med dina tankar och förväntningar på oss.

Styrelsen önskar er alla en inspirerande och färgrik höst.

Karin
karin.bergenheim@svenskakyrkan.se
0704610492

Göteborg 2017-09-13