Ringstorlek

Det finns många olika metoder för att hitta just den ringstorlek som passar just Er. Vi väljer att lista några av dem här:

METOD 1
Bind en tråd runt det finger Ni vill mäta. Bind inte för hårt och mät därefter trådens längd i mm. Trådens längd motsvarar Er storlek efter invändig omkrets. (avrunda alltid uppåt)

METOD 2
Ta en befintlig ring Ni har hemma som passar och mät ringens invändiga diameter med ett skjutmått. Avläs måttet i mm. Ni har nu fått Er storlek efter invändig diameter. (avrunda alltid uppåt)

METOD 3
Ta en befintlig ring Ni har hemma som passar och mät ringens invändiga omkrets med ett måttband. Den invändiga omkretsen motsvarar Er storlek efter invändig omkrets. (avrunda alltid uppåt)

METOD 4
Gå till en guldbutik/guldsmed och be om att få Er storlek uppmätt.

På hemsidan lägger vi med glädje upp era egna metoder som ni kan tipsa andra om. Kontakta oss med mer tips! 🙂