Studera till församlingspedagog

Utbildning

För att bli församlingspedagog krävs en lärarexamen samt vissa stiftsförlagda utbildningsmoment. Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Stiftsförlagda utbildningsmoment
Innan du kan påbörja församlingspedagogprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska du ha gjort åtta veckors praktik i församling samt deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

De två sistnämnda utbildningsmomenten genomför du i ett av Svenska kyrkans stift. Du tar själv kontakt med det stift du önskar tillhöra.

Fackutbildning som lärare
För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2013 en lärarexamen omfattande lägst 180 hp. Församlingspedagogen kan vara fritidspedagog, förskollärare, grundlärare, folkhögskolelärare alternativt låg-, mellan- eller ämneslärare.

Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två terminers studier på helfart.

OBS! Uppdaterade behörighetsregler för församlingspedagoger från och med hösten 2020

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-bli-forsamlingspedagog

Viil du veta mer om yrket så kan du läsa mer om du klickar på länken nedan

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-arbeta-som-forsamlingspedagog

Vill du komma i kontakt med någon av oss församlingspedagoger i yrkesföreningen så skicka ett email till  svkypedagog[at]gmail.com så hör vi av oss till dig.