Handlingar till Årsmötet 22-02-08

Här finns handlingarna till årsmötet!

Föredragningslista:
Föredragningslista Årsmötet 2022 FISK

Tillbakablick 2021

Bokslut 2021
Verksamhetsberättelse för 2021

Framåt 2022

Budget 2022
Verksamhetsplan 2022

 

2022-01-03

Kallelse till Årsmöte för Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan

Tid:                   den 8 februari 2022 kl. 11:30. Vi beräknar kunna vara klara senast kl. 13:00.
Plats:               Årsmötet äger rum via zoom och länk skickas ut i förväg till den mailadress du uppger vid anmälan.

Anmälan:       Maila din anmälan till årsmötet till info@forsamlingspedagog.se.
I mailet uppger du namn och den mailadress du vill ha zoomlänken skickad till.

Rösträtt          har medlemmar i Yrkesföreningen för år 2022.
Förnya ditt medlemskap genom att betala 100:- via Swishnr: 123 081 1331.
Skriv initialer, 2022, och födelsedatum i kommentarsfältet.
Motioner       kan du som är medlem eller stödmedlem skicka in via mailadressen info@forsamlingspedagog.se
Motionsstoppet är en månad före årsmötet, dvs 8 januari.

Handlingarna läggs löpande ut på hemsidan: https://forsamlingspedagog.se/arsmoten/arsmote-2022/

Nomineringar
Nominera personer, eller fråga om aktuella nomineringsplatser, via valberedningen:
Moa Karlström, sammankallande: moa.karlstrom@svenskakyrkan.se

Välkomna att delta och påverka vad föreningen ska arbeta med under nästkommande år!

Mvh Yrkesföreningens styrelse
genom ordförande Moa Arnberg Håkansson,
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se, 0709-11 77 37