Ni som ännu inte fått ett mejl från oss finns inte i vårt register – se därför till att bli medlem nu på en gång.

————————————

Västra Frölunda 21-01-12
Hej alla medlemmar i Yrkesföreningen!  

Hoppas julen och årsskiftet erbjudit vila och rekreation även om mycket varit annorlunda.

Nu närmar sig Yrkesföreningens årsmöte med stormsteg. Styrelsen har förberett årsmötet och vi hoppas att vi – nu när det ändå är som det är – faktiskt skulle kunna vara fler deltagare än om vi bara skulle haft ett klassiskt fysiskt årsmöte.

Vi har en valberedning som jobbar för att vi också verksamhetsåret 2021 skall kunna fortsätta med det som är Yrkesföreningens uppdrag. Inför årsmötet är vi några som lämnar styrelsen och det är dags för andra att ta vid. Jag har haft några fantastiska år i styrelsen, det har varit jätteroligt och inspirerande att få jobba för våra hjärtefrågor och väldigt givande att i samtal och dialog möta andra som tänker pedagogiskt och framåt för vår kyrka och vår yrkeskår. Jag har fått se medlemstalet växa från drygt 30 medlemmar till knappt 120. Här bör det väl finnas några som vill vara med och driva Yrkesföreningen vidare. Tänk till noga Är det Du? Styrelsen består av en ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Vi har Zoom-möten ca 8 ggr per år och i icke-Corona-tid träffas vi fysiskt en till två gånger. Det finns goda rutiner för bokföring, mötesupplägg, kontaktnät mm, men jobbet måste göras. Vi har visionen om en spridning över landet och här har ju Zoom verkligen underlättat.

Jag hoppas ni alla tänker till och hjälper valberedningen, antingen genom att själva säga ”Ja – det här gör jag gärna” eller tipsa om någon annan som verkar lämplig. Kontakta christina.stjernberg@svenskakyrkan.se

Och glöm inte att anmäla dig till årsmötet – Maila din anmälan till Zoommötet senast 3 februari info@forsamlingspedagog.se Skriv vilken mail du vill ha inbjudan till.

Med vänliga hälsningar
Karin Bergenheim,
Ordförande
karin.bergenheim@svenskakyrkan.se
031 731 87 08, 070 461 04 92
Swish till Yrkesföreningen 123 081 13 31

____________________

Västra Frölunda 20-09-24 
Hej alla medlemmar i Yrkesföreningen!

Vi har kommit en bra bit in september detta konstiga Coronaår. Jag tro många av oss församlingspedagoger under året mött nya utmaningar att i våra församlingar bedriva våra verksamheter under ledorden ”ställ om, ställ inte in”.

Vår kreativitet har satts på prov och för många har det varit kämpigt.

För en del har Corona betytt att man fått väldigt mycket mer att göra, för andra har det fallit bort arbetsuppgifter. Jag vet att man på många håll uppmanats att fortbilda sig om det blivit tid ”över”. Vad har du fått göra? Läsa en viktig bok? Gå en spännande – digital kanske – kurs?

Uppmaningen att jobba hemifrån har också fallit olika ut för oss i olika verksamheter. Det ÄR svårt att leka med konfirmanderna ”hemifrån”.  Och olika förutsättningar för vem som kan/vill/får arbeta hemifrån har väckt frustration i arbetslagen. Hur har ni tacklat detta på din arbetsplats?

För oss i Yrkesföreningens styrelse har situationen också gjort att vårt arbetsår blivit annorlunda. Den styrelse som valdes tidigt i våras såg fram emot att snabbt få träffas IRL och komma igång med vårt arbete. Vi planerade att komma ut och träffa församlingspedagoger på olika kurstillfällen och andra mötesplatser. Av allt detta blev såklart intet.

Vårt första fysiska möte har vi nu planerat in i slutet av november! Fram till dess håller vi oss till ZOOM-möten. Till vårt möte 12 oktober har vi bjudit in några av de stiftspedagoger som jobbat kring titelskydd och yrkesprofil. Vi ser fram emot att tillsammans med dem hitta vägar att i nu-situationen kunna driva och lyfta frågan framåt. Någonstans här finns ju också tanken på att driva frågan om att också församlingspedagogen och församlingspedagogiken skall vara omnämnt i Kyrkoordningen.

Vi har valt att skjuta upp kongressen i Uppsala till 2022. Vårt årsmöte 4 februari 2021, kommer i huvudsak att bli digitalt. Vi HOPPAS att det faktiskt skulle kunna innebära att fler medlemmar från hela landet kan vara med.  Styrelsen tänker försöka vara på samma fysiska plats för att hjälpas åt att driva mötet framåt, VAR återkommer vi till i kallelsen.

Inför årsmötet vet vi också att några kommer att lämna styrelsen. Det innebär att valberedningen behöver er hjälp med namn. Viktigt tycker jag är spridningen både över landet och att vi kommer från olika ”årskullar” församlingspedagoger. Tillsammans kan vi göra ett gott jobb. Tala gärna med valberedningens sammankallande Christina Stjernberg christina.stjernberg@svenskakyrkan.se

Att inte vara ute bland församlingspedagogerna innebär också att vi inte kunna peppa nya medlemmar i den utsträckning vi önskat. Men där hoppas vi på er! Prata med kollegan i grannförsamlingen eller i pastoratet! Vårt mål i år är att bli över 150 st. och dit är det kanske 20 kvar. Låt oss hjälpas åt.  Medlem blir man genom att fylla i  sina uppgifter på hemsidan http://forsamlingspedagog.se/medlemskap/  och Swisha 100:- till 123 081 13 31

Vad vill Du som medlem att vi jobbar mer med i höst? Dela gärna dina tankar antingen som svar på detta mail eller via vår Facebooksida.

Du kan också ta direktkontakt med den i styrelsen som har lite extra ansvar för ditt stift Stiftskontakter

Uppsala        Mattias Arousell
Linköping    Jenny Lerström
Skara             Karin Bergenheim
Strängnäs   Carolin From
Västerås      Carolin From
Växjö             Ann Karlsson
Lund              Moa Arnberg Håkansson
Göteborg    Karin Bergenheim
Karlstad       Moa Arnberg Håkansson
Härnösand Therese Ferngren Edlund
Luleå             Mattias Arousell
Visby             Ann Karlsson
Stockholm Jenny Lerström

Nu önskar jag er alla en god höst!
Med vänliga hälsningar
Karin Bergenheim,
Ordförande
karin.bergenheim@svenskakyrkan.se
031 731 87 08, 070 461 04 92
Swish till Yrkesföreningen 123 081 13 31