Dessa är valda vid yrkesföreningens årsmöte 2021 

Styrelse  
Moa Arnberg Håkansson
Moa Arnberg Håkansson, Ordförande
Stiftskontakt: Lund & Karlstad
Therese Edlund
Therese Edlund, Vice ordförande
Stiftskontakt: Västerås & Luleå
Ann Karlsson
Ann Karlsson, sekreterare
Stiftskontakt: Växjö & Visby
Jonna Nilsson, vice sekreterare
Stiftskontakt: Linköping & Skara
Christina Stjernberg, kassör
Stiftskontakt: Härnösand & Uppsala
Cecilia Sundkvist, vice kassör
Stiftskontakt: Strängnäs & Stockholm
Maria Nilsson, ledamot
Stiftskontakt: Göteborg
Valberedning
Moa Karlström
Moa Karlström, sammankallande
Ordförande Karin
Karin Bergenheim
Elin Zetterquist,
Tove Tronsplass Pettersson
Revisorer Revisorsuppleant
Peter Werner
Peter Werner, revisor
Markus Karlsson
Markus Karlsson, revisor
Jon Falk
Jon Falk, revisorsuppleant