Förtroendevalda 19-20

Dessa är valda på Hotell Södra Berget vid Yrkesföreningens årsmöte 2019.

STYRELSE
VALBEREDNING
REVISOR

Ordförande
Karin Bergenheim
| Skicka ett mejl |


Ledamot
Roger Persson


Ledamot
Moa Karlström


Ledamot
Moa Arnberg
Håkansson


Ledamot
Mattias Arousell


Suppleant
Jenny Lerström


Suppleant
Rose Novenius

Sammankallande
Christina Mäkelä


Maja Björk-Edlund

Ola Wasslund
Peter Werner

Markus Karlsson

Suppleant
Jon Falk