Förtroendevalda i yrkesföreningen

Dessa är valda vid yrkesföreningens årsmöte 2023

Styrelse
Moa Arnberg HåkanssonAnn Karlsson
Moa Arnberg Håkansson, Ordförande
Stiftskontakt: Lund & Karlstad
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se
0709-1177 37
Ann Karlsson, sekreterare
Stiftskontakt: Växjö & Visby
ann.c.karlsson@svenskakyrkan.se
Christina Stjernberg, kassör, hemsideansvarig
Stiftskontakt: Härnösand & Uppsala
christina.stjernberg@svenskakyrkan.se
073-0978662
Maria Nilsson, vice ordförande
Stiftskontakt: Göteborg
maria.nilsson9@svenskakyrkan.se
Sara Öberg, vice sekreterare
Stiftskontakt: Luleå & Västerås
sara.oberg@svenskakyrkan.se
Cecilia Sundkvist, vice kassör
Stiftskontakt: Strängnäs & Stockholm
cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se
070- 289 12 14 * 0152- 234 86

Christina Paulsson, ledamot
Stiftskontakt: Linköping & Skara
christina.paulsson@svenskakyrkan.se
Valberedning
Sammankallande
Inga-Lena Paulsson
IngaLena.Paulsson@svenskakyrkan.se
RevisorerRevisorsuppleant
Peter WernerMarkus KarlssonJon Falk
Peter Werner, revisorMarkus Karlsson, revisorJon Falk, revisorssuppleant