Välkommen till Yrkesföreningen för Församlingspedagoger i Svenska kyrkan!

Yrkesroll och yrkesidentitet är viktigt. Yrkesföreningen vill vara en mötesplats för församlingspedagoger där fortbildning, församlingspedagogik, teologi och arbetsmetodik är viktigt. Vi vill synliggöra och tydligöra värdet av att vara Församlingspedagog. Vi vill att kunskap och kompetens ska stå i centrum.

Församlingspedagogik innebär bland annat att förmedla teologi på ett sådant sätt så att det blir relevant i människors liv. Det handlar om mötet mellan människor: om tro, om delande, om växande, om församlingsstrategier och om en helhetssyn på lärande.

Välkomna att vara med.

För fullvärdigt medlemskap krävs en examen som Församlingspedagog

Alla är välkomna att bli stödmedlem i föreningen