Välkommen till Yrkesföreningen för Församlingspedagoger i Svenska kyrkan!

Vårt fokus är dialog kring och främjande av församlingspedagogik. Församlingspedagogik innebär bland annat att förmedla teologi på ett sådant sätt så att det blir relevant i människors liv, det handlar om mötet mellan människor, delande, växande, församlingsstrategier och helhetssyn på lärande, tro, tradition och liv, folkbildning och engagemang. Välkomna att vara med!