Välkommen till yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska Kyrkan

2021-01-11

YRKESFÖRENINGENS ÅRSMÖTE 2021

Här kommer nu handlingarna för yrkesföreningens årsmöte den 4 februari 2021. I handlingarna kommer det kompletteras med revisionsberättelse samt info kring hur vi ska förhålla oss till att årsmötet är via zoom. När dessa två bitar är på plats så kommer vi uppdatera här igen.
Årsmöteshandlingar 2021

Glöm inte att anmäla dig till årsmötet senast den 3 februari genom att maila till info@forsamlingspedagog.se 

 

2020-02-16

NÅGRA RÖSTER OM FÖRSAMLINGSPEDAGOGYRKET

”Som församlingspedagog får du utmana, stötta och se människor växa. Det bästa jag vet är att ha unga konfirmandledare som jag får se våga ta mer och mer plats, blir tryggare i sin tro och blir underbara förebilder. Att möta barn, unga och vuxna och vara en del i deras nyfikenhet och tvivel kring livet och tron är verkligen det bästa jobbet som finns!”

Mia Lindén

”Att som pedagog få vara med vid en individs första steg i den kristna gemenskapen när något stort. Individen kan såväl vara ny till världen eller ny till sammanhanget. Att då få vara den personen som är med och tillsammans tar reda på vad en kristen tro och ett kristet liv kan vara är något stort som man bör ta till vara på i sin dagliga pedagogik.”

Arthur Lindarp, församlingspedagogstudent

”Kyrkan är en plats för livslångt lärande. Vi lär oss, bildas och får erfarenheter på olika sätt. Att vara församlingspedagog är bl.a. att skapa struktur för de gemensamma lärandemiljöerna och plats för det enskilda. Att ge människor utrymme och redskap att leva i sitt dop, att visa på vad kristen tro och ett kristet liv kan innebära och ge möjlighet för varje människa att själv upptäcka hur hennes/hans tro och tvivel ser ut.”

Therese Hamrén