Valberedningen

Välkommen till Valberedningen.

Här hittar du valberedningens medlemmar.
Du kan du mejla oss den person du känner är bra och har förtroende för gällande styrelse, revisor och/eller valberedning.

Mvh Valberedningen

Valberedning
Sammankallande
Inga-Lena Paulsson
IngaLena.Paulsson@svenskakyrkan.se