Medlemskap

Medlemskap i föreningen är för dig som är utbildad till församlingspedagog enligt Svenska kyrkans ordning.
Som medlem har du både motionsrätt och rösträtt på årsmötet. Medlemskapet kostar 100 kr per år. *

Stödmedlemskap är till för dig som är intresserad av församlingspedagogik och vill vara med och stötta arbetet med att främja församlingspedagogiken.

Genom stödmedlemskap vill vi visa att vi tror att framtiden för Svenska kyrkan är dialog över yrkeskategorigränserna och genom skillnaden i medlemskap vill vi visa att församlingspedagogen har ett särskilt ansvar att driva de församlingspedagogiska frågorna framåt. Stödmedlemmar har motionsrätt men inte rösträtt under årsmötet. Stödmedlemskapet kostar 100 kr per år. *

* För att bli medlem
Steg 1:
Skicka ett mail till info@forsamlingspedagog.se med följande uppgifter:
Namn
Adress
Personnummer (10 siffror)
Examensår
Församling/stift du arbetar i (om du är yrkesverksam)

Stödmedlemsskap: Skriv då i mailet att du inte har examen men vill bli stödmedlem

Steg 2: (även för dig som vill förnya ditt medlemskap)
Betala 100 kr i medlemsavgift via vår Swish på nr 123 081 1331 eller via vårt bankgironummer: 5851-3722 (Handelsbanken). Kommentera betalning med namninitialer och ditt 6-siffriga personnummer (t.ex AB761228).