Församlingspedagoger i Svenska Kyrkan

Yrkesföreningen heter Församlingspedagoger i Svenska kyrkan och vi har funnits sedan 1 augusti 2005.
Vår främsta uppgift är att göra Församlingspedagogens yrkesroll synlig och tydlig inom och utanför Svenska Kyrkan.

Yrkesföreningen vill vara en mötesplats för församlingspedagoger där folkbildning, församlingspedagogik, teologi och metodik är viktigt.
Vi vill synliggöra och tydliggöra glädjen och värdet av att vara Församlingspedagog.
Vi vill att kunskap och kompetens ska stå i centrum.
Yrkesroll och yrkesidentitet är viktigt.

Församlingspedagogik innebär bland annat att förmedla teologi på ett sådant sätt så att det blir relevant i människors liv.
Det handlar om mötet mellan människor: om tro, om delande, om växande, om församlingsstrategier och om en helhetssyn på lärande.
Om bron mellan Svenska kyrkan och samhället.

Som en sammanfattning på detta vill föreningen visa upp yrkets stolthet, pedagogik och profession för andra samt på lång sikt arbeta för att få vår yrkestitel skyddad i Svenska kyrkan.
Vi gör detta tillsammans med våra medlemmar och måste hjälpas åt för nå dit. Vi behöver gemensamma krafter för att förändra.

| Bli medlem nu |