Dessa är valda vid yrkesföreningens årsmöte 2022 (under arbete)

Styrelse  
Moa Arnberg HåkanssonTherese EdlundAnn Karlsson
Moa Arnberg Håkansson, Ordförande
Stiftskontakt: Lund & Karlstad
moa.arnberg-hakansson@svenskakyrkan.se
0709-1177 37
Therese Edlund, Vice ordförande
Stiftskontakt: Västerås & Luleå
Therese.edlund@svenskakyrkan.se
090-2002966
Ann Karlsson, sekreterare
Stiftskontakt: Växjö & Visby
ann.c.karlsson@svenskakyrkan.se
Jonna Nilsson, vice sekreterare
Stiftskontakt: Linköping & Skara
072-593 48 20
jonna.nilsson@svenskakyrkan.se
Christina Stjernberg, kassör
Stiftskontakt: Härnösand & Uppsala
christina.stjernberg@svenskakyrkan.se
073-0978662
Cecilia Sundkvist, vice kassör
Stiftskontakt: Strängnäs & Stockholm
cecilia.sundkvist@svenskakyrkan.se
070- 289 12 14 * 0152- 234 86

Maria Nilsson, ledamot
Stiftskontakt: Göteborg
maria.nilsson9@svenskakyrkan.se
Valberedning
Moa Karlström
Moa Karlström, sammankallande
IngaLena Paulsson
Christina Paulsson
Revisorer Revisorsuppleant
Peter Werner
Peter Werner, revisor
Markus Karlsson
Markus Karlsson, revisor
Jon Falk
Jon Falk, revisorsuppleant