Församlingspedagog?!

För att bli församlingspedagog behöver du en fackutbildning från universitet/högskola, eller en fackutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola eller arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola.
Till detta kommer några stiftsförlagda utbildningsmoment.
Därefter följer pastoralteologiska studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Stiftsförlagda utbildningsmoment
Innan du kan påbörja församlingspedagogprogrammet vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut ska du ha gjort åtta veckors praktik i församling samt deltagit i Mötesplats mellan stift och student under åtta till tio dagar.

De två sistnämnda utbildningsmomenten genomför du i ett av Svenska kyrkans stift. Du tar själv kontakt med det stift du önskar tillhöra.

Fackutbildning
Behörighetsregler för församlingspedagoger har ändrats. För att bli församlingspedagog krävs från och med hösten 2020

  • en lärarexamen omfattande lägst 180 hp eller
  • en högskoleexamen som motsvarar lägst kandidatexamen 180 hp med minst 90 hp pedagogik/didaktik/utbildningsvetenskap eller
  • en fritidsledarutbildning från folkhögskola kompletterad med utbildning från universitet/högskola enligt behörighetsreglerna nedan eller
  • arbetslivserfarenhet från församling inom barn och ungdom kompletterad med utbildning från universitet/högskola enligt behörighetsreglerna nedan

Studier vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut
Efter avslutad fackutbildning går du en pastoralteologisk utbildning för församlingspedagoger vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut. Studierna omfattar två terminers studier på helfart.

Viil du veta mer om yrket så kan du läsa mer om du klickar på länken nedan

https://www.svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet/att-arbeta-som-forsamlingspedagog

Vill du komma i kontakt med någon av oss församlingspedagoger i yrkesföreningen så skicka ett mail till  info@forsamlingspedagog.se  så hör vi av oss till dig.

OBS! Som studerande på profilåret till församlingspedagog får du gratis medlemskap i föreningen under den tid du studerar!