Medlemskap

Nya medlemmar fyller i nedanstående fält och skickar ansökan direkt till oss.

Du som tidigare anmält dig som medlem till yrkesföreningen behöver inte göra det igen. Vi kommer att skicka ut information när medlemsavgiften ska betalas in.


| Glöm inte att betala 100 kr i medlemsavgift till vårt PlusGiro 13 32 67-5 och kommentera betalningen med namninitialer och ditt 6-siffriga personnummer (t.ex AB761228). Betalningsinfo finns även i bekräftelsemejlet. |