Årsmöte 2023

2022-12-31
Kallelse till Årsmöte för Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan 2023

Tid: den 8 februari 2023 kl. 11:30. Vi beräknar kunna vara klara senast kl. 13:30.
Plats: Årsmötet äger rum via teams och länk skickas ut i förväg till den mailadress du uppger vid anmälan.
Anmälan: Maila din anmälan till årsmötet till info@forsamlingspedagog.se. I mailet uppger du namn och den mailadress du vill ha länken skickad till.
Var med och påverka hur vi ska arbeta Yrkesföreningen.
Rösträtt har medlemmar i Yrkesföreningen för år 2023.
Förnya ditt medlemskap genom att betala 100:- via Swishnr: 123 081 1331.
Skriv dina initialer, 2023, och födelsedatum i kommentarsfältet. (NN 2023 ÅÅMMDD)

Motioner
kan du som är medlem eller stödmedlem skicka in via mailadressen info@forsamlingspedagog.se . Motionsstoppet är en månad före årsmötet, dvs 8 januari.
Handlingarna läggs löpande ut på den här sidan  (https://forsamlingspedagog.se/arsmoten/arsmote-2023/ )
Nomineringar
Nominera personer, eller fråga om aktuella nomineringsplatser, via valberedningen: Moa Karlström, sammankallande: moa.karlstrom@svenskakyrkan.se
Välkomna att delta och påverka vad föreningen ska arbeta med under nästkommande år!
Handlingar till årsmötet 2023