Nationell fördjupningsdag för församlingspedagoger -hela Sveriges mötesplats!

Den 1 februari 2024 kl 9.00-15.15 inbjuder Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan, tillsammans med Linköpings stift, till en digital fördjupningsdag för församlingspedagoger. Tanken är att den här mötesplatsen ska återkomma årligen, med olika stift som värd tillsammans med Yrkesföreningen. Syftet är att skapa reflektion kring och förståelse för den viktiga roll församlingspedagogiken och församlingspedagogen som kunskapsbärare har Nationell fördjupningsdag för församlingspedagoger -hela Sveriges mötesplats!

Save the date: 1 februari 2024!

Eftersom vi inte har möjlighet att planera och genomföra en ”fysisk” kongress i nuläget så har vi istället planerat en fortbildningsdag för Församlingspedagoger digitalt! Denna genomförs i samverkan med ett gäng stiftspedagoger och kommer att äga rum den 1 februari 2024. Så skriv in det i kalendern redan nu så du inte missar denna dag! Save the date: 1 februari 2024!

Tips om föreläsning om församlingspedagoger för dig som är medlem i KyrkA

Som en del i fackförbundet KyrkAs jubileumsvecka kommer Maria Wingård ha en timmes föredrag om ”Församlingspedagog för alla åldrar” Detta sker digitalt den 17 oktober kl. 09-10. Så här står det på KyrkA:s sida: Församlingspedagogens möjligheter och utmaningar, att jobba med lärande för hela livet. Hur kan vi arbeta med lärande och undervisning för och Tips om föreläsning om församlingspedagoger för dig som är medlem i KyrkA

Kongressen pausas. Digitala mötesplatser planeras!

2022-09-13 Styrelsen har beslutat att pausa arbetet med kongresser för Församlingspedagoger. Detta bland annat pga brist på bidrag från olika samarbetspartners. Jättetråkigt, men kanske bra att fundera på nya former för fortbildning och påfyllnad för oss församlingspedagoger. Vi har därför haft samtal med stiftspedagoger i några stift och planerar att ha digitala ”påfyllnads-tillfällen” att erbjuda Kongressen pausas. Digitala mötesplatser planeras!