Kongressen pausas. Digitala mötesplatser planeras!

2022-09-13 Styrelsen har beslutat att pausa arbetet med kongresser för Församlingspedagoger. Detta bland annat pga brist på bidrag från olika samarbetspartners. Jättetråkigt, men kanske bra att fundera på nya former för fortbildning och påfyllnad för oss församlingspedagoger. Vi har därför haft samtal med stiftspedagoger i några stift och planerar att…

läs mer