Nationell fördjupningsdag för församlingspedagoger -hela Sveriges mötesplats!

Den 1 februari 2024 kl 9.00-15.15 inbjuder Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan, tillsammans med Linköpings stift, till en digital fördjupningsdag för församlingspedagoger.
Tanken är att den här mötesplatsen ska återkomma årligen, med olika stift som värd tillsammans med Yrkesföreningen.

Syftet är att skapa reflektion kring och förståelse för den viktiga roll församlingspedagogiken och församlingspedagogen som kunskapsbärare har för kyrkan. Målet är att gemensamt fördjupas i den församlingspedagogiska yrkeskompetensen och att inspirera till fortsatt fördjupning i uppdraget

Program: Linköpings stift bidrar med det kyrkosynsarbete som numera ärkebiskop Martin Modéus arbetat fram tillsammans med stiftet utifrån frågorna; vad är det att vara kyrka i vår tid, på vår plats, här och nu? Hur kan kallelsen till delaktighet bli ett svar för en kyrka med blick för levande församlingar. Livslångt lärande, delaktighet och ungas plats kommer att tas upp och nya biskopen i Linköpings stift Marika Markovits medverkar på temat lärande och undervisning

Vi kommer att möta församlingspedagoger som har uppgifter i församling, stift och kyrkomöte genom en motion som lagts till kyrkomötet ang. antagning och legitimering. Vi kommer att möta utbildningsansvariga på SKUI (Svenska kyrkans utbildningsinstitut) och prata om relationen mellan roll och utbildningsinnehåll.

Medverkande:
Linda Sjöö, Församlingspedagog, kyrkomötesledamot
Karin Janfalk, Stiftspedagog Göteborgs stift
Therese Edlund, Församlingspedagog och församlingsledare Tegs församling
Ella-Britt Eriksson, SKUI, chef Pastoralteologisk utbildning Församlingspedagog
Kennneth Nordgren, rektor SKUI
Eva Andersson, lärare SKUI

För Linköpings stift:
Helen Kemi, Stiftspedagog
Malin Attervåg, Stiftskonsulent
Ida Borgqvist, Svenska kyrkans unga Linköpings stift
Biskop Marika Markovits, Linköpings stift

Arrangör och medarrangörer:
Yrkesföreningen för församlingspedagoger i Svenska kyrkan
Linköpings stift
Sensus Östra Götaland
Fackförbunden: KyrkA, Vision, Sveriges lärarförbund

 

Målgrupp: Utbildade Församlingspedagoger

Kostnad: kostnadsfritt, endast medlemskap i Yrkesföreningen krävs.

Medlemsavgift 2024 betalas i januari: 100 kr swishas till 123 0811 331 eller betalas via bg 5851-3722 (namn och 2024 i kommentaren)
Har du inte varit medlem under 2023: skicka också ett mail med följande uppgifter till info@forsamlingspedagog.se;
Namn, Adress, Personnummer (6 siffror), Examensår & Församling/stift du arbetar i (om du är yrkesverksam)

Plats: Zoom. Det kommer också skapas en teamsgrupp för anmälda, där zoomlänken läggs, samt material för förberedelse för dagen.

Lunch:  Yrkesföreningen bjuder på lunch (genom lunchkupong till alla deltagare)

Sista anmälningsdag: 1 december

Anmäl dig via länken här: https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/nationell-fordjupningsdag-for-forsamlingspedagoger-hela-sveriges-motesplats-606431/

Save the date: 1 februari 2024!

Eftersom vi inte har möjlighet att planera och genomföra en ”fysisk” kongress i nuläget så har vi istället planerat en fortbildningsdag för Församlingspedagoger digitalt!

Denna genomförs i samverkan med ett gäng stiftspedagoger och kommer att äga rum den 1 februari 2024. Så skriv in det i kalendern redan nu så du inte missar denna dag!
Har du förslag och önskemål på teman, ämnen, föreläsare, aktiviteter et.c. hör gärna av dig till styrelsen på info@forsamlingspedagog.se så hjälps vi åt att göra den här dagen så givande och fortbildande som möjligt!

Tips om föreläsning om församlingspedagoger för dig som är medlem i KyrkA

Som en del i fackförbundet KyrkAs jubileumsvecka kommer Maria Wingård ha en timmes föredrag om ”Församlingspedagog för alla åldrar”
Detta sker digitalt den 17 oktober kl. 09-10.
Så här står det på KyrkA:s sida:

Församlingspedagogens möjligheter och utmaningar, att jobba med lärande för hela livet. Hur kan vi arbeta med lärande och undervisning för och med alla åldrar? I den här föreläsningen ger Maria Wingård tips och idéer på hur du som församlingspedagog kan arbeta med hela livet som utgångspunkt.
Maria Wingård är utbildad församlingspedagog och teolog. Hon är anställd på Kyrkokansliet (nationella nivån) i Uppsala där hon arbetar med pedagogiska utvecklingsfrågor för alla åldrar.
Föreläsningen sker digitalt och är kostnadsfri för dig som är medlem.
Varmt välkommen!

Om du inte är medlem i KyrkA kanske du kan ta del av det ändå. Kontakta KyrkA och hör dig för i så fall.

Kongressen pausas. Digitala mötesplatser planeras!

2022-09-13

Foto: Alex Giacomini/IKON

Styrelsen har beslutat att pausa arbetet med kongresser för Församlingspedagoger. Detta bland annat pga brist på bidrag från olika samarbetspartners.
Jättetråkigt, men kanske bra att fundera på nya former för fortbildning och påfyllnad för oss församlingspedagoger.
Vi har därför haft samtal med stiftspedagoger i några stift och planerar att ha digitala ”påfyllnads-tillfällen” att erbjuda i olika former.
Det kan vara att bjuda in en föreläsare kring ett aktuellt ämne, en ny bok, material, forskningsstudie som kommit ut eller liknande.
Har du tips på sådana inslag, meddela gärna styrelsen via mail info@forsamlingspedagog.se 
Planerna är att komma igång med detta nästa höst men har du tips eller tankar kring detta, hör gärna av dig!

Röster om Församlingspedagogsprogrammet

2020-02-16

NÅGRA RÖSTER OM FÖRSAMLINGSPEDAGOGYRKET

”Som församlingspedagog får du utmana, stötta och se människor växa. Det bästa jag vet är att ha unga konfirmandledare som jag får se våga ta mer och mer plats, blir tryggare i sin tro och blir underbara förebilder. Att möta barn, unga och vuxna och vara en del i deras nyfikenhet och tvivel kring livet och tron är verkligen det bästa jobbet som finns!”

Mia Lindén

”Att som pedagog få vara med vid en individs första steg i den kristna gemenskapen när något stort. Individen kan såväl vara ny till världen eller ny till sammanhanget. Att då få vara den personen som är med och tillsammans tar reda på vad en kristen tro och ett kristet liv kan vara är något stort som man bör ta till vara på i sin dagliga pedagogik.”

Arthur Lindarp, församlingspedagogstudent

”Kyrkan är en plats för livslångt lärande. Vi lär oss, bildas och får erfarenheter på olika sätt. Att vara församlingspedagog är bl.a. att skapa struktur för de gemensamma lärandemiljöerna och plats för det enskilda. Att ge människor utrymme och redskap att leva i sitt dop, att visa på vad kristen tro och ett kristet liv kan innebära och ge möjlighet för varje människa att själv upptäcka hur hennes/hans tro och tvivel ser ut.”

Therese Hamrén