Kongressen pausas. Digitala mötesplatser planeras!

2022-09-13

Foto: Alex Giacomini/IKON

Styrelsen har beslutat att pausa arbetet med kongresser för Församlingspedagoger. Detta bland annat pga brist på bidrag från olika samarbetspartners.
Jättetråkigt, men kanske bra att fundera på nya former för fortbildning och påfyllnad för oss församlingspedagoger.
Vi har därför haft samtal med stiftspedagoger i några stift och planerar att ha digitala ”påfyllnads-tillfällen” att erbjuda i olika former.
Det kan vara att bjuda in en föreläsare kring ett aktuellt ämne, en ny bok, material, forskningsstudie som kommit ut eller liknande.
Har du tips på sådana inslag, meddela gärna styrelsen via mail info@forsamlingspedagog.se 
Planerna är att komma igång med detta nästa höst men har du tips eller tankar kring detta, hör gärna av dig!