Fördjupningsdag 2024

Nationell fördjupningsdag för församlingspedagoger – hela Sveriges mötesplats

Den 1 februari 2024 kl 9.00-15.15 inbjuder Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan, tillsammans med Linköpings stift, till en digital fördjupningsdag för församlingspedagoger.
Tanken är att den här mötesplatsen ska återkomma årligen, med olika stift som värd tillsammans med Yrkesföreningen.

Syftet är att skapa reflektion kring och förståelse för den viktiga roll församlingspedagogiken och församlingspedagogen som kunskapsbärare har för kyrkan. Målet är att gemensamt fördjupas i den församlingspedagogiska yrkeskompetensen och att inspirera till fortsatt fördjupning i uppdraget

Program: Linköpings stift bidrar med det kyrkosynsarbete som numera ärkebiskop Martin Modéus arbetat fram tillsammans med stiftet utifrån frågorna; vad är det att vara kyrka i vår tid, på vår plats, här och nu? Hur kan kallelsen till delaktighet bli ett svar för en kyrka med blick för levande församlingar. Livslångt lärande, delaktighet och ungas plats kommer att tas upp och nya biskopen i Linköpings stift Marika Markovits medverkar på temat lärande och undervisning

Vi kommer att möta församlingspedagoger som har uppgifter i församling, stift och kyrkomöte genom en motion som lagts till kyrkomötet ang. antagning och legitimering. Vi kommer att möta utbildningsansvariga på SKUI (Svenska kyrkans utbildningsinstitut) och prata om relationen mellan roll och utbildningsinnehåll.

Medverkande:
Linda Sjöö, Församlingspedagog, kyrkomötesledamot
Karin Janfalk, Stiftspedagog Göteborgs stift
Therese Edlund, Församlingspedagog och församlingsledare Tegs församling
Ella-Britt Eriksson, SKUI, chef Pastoralteologisk utbildning Församlingspedagog
Kennneth Nordgren, rektor SKUI
Eva Andersson, lärare SKUI

För Linköpings stift:
Helen Kemi, Stiftspedagog
Malin Attervåg, Stiftskonsulent
Ida Borgqvist, Svenska kyrkans unga Linköpings stift
Biskop Marika Markovits, Linköpings stift

Arrangör och medarrangörer:
Yrkesföreningen för församlingspedagoger i Svenska kyrkan
Linköpings stift
Sensus Östra Götaland
Fackförbunden: KyrkA, Vision, Sveriges lärarförbund

 

Målgrupp: Utbildade Församlingspedagoger

Kostnad: kostnadsfritt, endast medlemskap i Yrkesföreningen krävs.

Medlemsavgift 2024 betalas i januari: 100 kr swishas till 123 0811 331 eller betalas via bg 5851-3722 (namn och 2024 i kommentaren)
Har du inte varit medlem under 2023: skicka också ett mail med följande uppgifter till info@forsamlingspedagog.se;
Namn, Adress, Personnummer (6 siffror), Examensår & Församling/stift du arbetar i (om du är yrkesverksam)

Plats: Zoom. Det kommer också skapas en teamsgrupp för anmälda, där zoomlänken läggs, samt material för förberedelse för dagen.

Lunch:  Yrkesföreningen bjuder på lunch (genom lunchkupong till alla deltagare)

Sista anmälningsdag: 1 december

Anmäl dig via länken här: https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/nationell-fordjupningsdag-for-forsamlingspedagoger-hela-sveriges-motesplats-606431/